Doanh nghiệp lại “tố” khổ vì giấy phép con

Những nỗ lực gia nhập thị trường của doanh nghiệp đang có nguy cơ bị chặn ngay từ “vòng gửi xe”, khi ngày càng nhiều các điều kiện kinh doanh, cũng như quy chuẩn, tiêu chuẩn được dựng lên từ các cơ quan quản lý.